Background shadow
Menu
Сиела Профил на купувача. Net
Магазин » Сиела Профил на купувача. Net
Сиела Профил на купувача. Net
Автор: Ciela
Код: 016935
Налично: В наличност
Цена: 216.00 лв.
Кол-во:

   - ИЛИ -   

Профил на купувача

НОВО: Профил на купувача

 

Във връзка с изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки (ЗОП), обнародвани с ДВ, бр. 40 от 13 май 2014 г., Сиела създаде софтуерно приложение – уеб портал – информационна система за обществени поръчки, с търговско наименование ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА.


Правната уредба на Профил на купувача, регламентирана в глава втора, раздел III от ЗОП, е в сила от 01.10.2014 г.

Съгласно чл. 22б, ал. 1 от ЗОП "Възложителите са длъжни да поддържат профил на купувача, който представлява обособена част от тяхната електронна страница или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност".
Разпоредбата на чл. 22б, ал. 2 от ЗОП гласи: "Без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията, в профила на купувача се публикуват под формата на електронни документи":

 1. предварителните обявления;
 2. решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки;
 3. документациите за участие в процедурите;
 4. решенията за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие;
 5. разясненията по документациите за участие;
 6. поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление;
 7. протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях;
 8. решенията по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурите;
 9. информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка;
 10. договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях;
 11. договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях;
 12. рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях;
 13. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки;
 14. информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания;
 15. информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите;
 16. информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор;
 17. публичните покани по чл. 101б от ЗОП заедно с приложенията към тях;
 18. вътрешните правила по чл. 8б от ЗОП;
 19. становищата на изпълнителния директор на агенцията по запитвания на възложителя;
 20. одобрените от изпълнителния директор на агенцията експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките - и мотивите за това;
 21. всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация, определени с вътрешните правила по чл. 22г от ЗОП.

Софтуерната уеб услуга представлява интернет адрес, който осигурява публичност на електронни документи по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП.

Към софтуерната уеб услуга е интегрирана функция "тайм стамп", чрез която се удостоверява датата на всеки публикуван документ, по този начин се изпълнява нормативно изискване на ЗОП, което е в сила от 01.10.2014 г.

Функционалностите на информационната система гарантират спазването на едни от основните принципи при възлагането на обществени поръчки, а именно – публичност и прозрачност.

Достъп до продукта се получава чрез интернет браузъри чрез потребителско име и парола. Почти всички съвременни интернет браузъри се поддържат - Internet Explorer, Mosilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari и др. Проверката на Вашия лиценз за ползване ще бъде чрез потребителско име и парола. "Net" версията има някои ограничения в сравнение с версията, която се инсталира локално - "Web Server".
Данни за информационна система
Език на системата Български
Вид на системата Онлайн базирана версия
Проверка на клиент Вход с потребителско име и парола

Напишете отзив

Вашето име:


Вашият отзив: Забележка: HTML не е преведен!

Рейтинг: Лош           Добър

Въведете кода от картинката:Copyright © 2014