Background shadow
Menu
Pensoft Series Faunistica # 41: Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece), vol. 2, Biodiversity of Bulgaria
Магазин » е-книги » Pensoft Series Faunistica # 41: Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece), vol. 2, Biodiversity of Bulgaria
Pensoft Series Faunistica # 41: Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece), vol. 2, Biodiversity of Bulgaria
Pensoft Series Faunistica # 41: Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece), vol. 2, Biodiversity of Bulgaria Pensoft Series Faunistica # 41: Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece), vol. 2, Biodiversity of Bulgaria Pensoft Series Faunistica # 41: Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece), vol. 2, Biodiversity of Bulgaria Pensoft Series Faunistica # 41: Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece), vol. 2, Biodiversity of Bulgaria Pensoft Series Faunistica # 41: Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece), vol. 2, Biodiversity of Bulgaria
Автор: Петър Берон, Алекси Попов
Код: 016238
Налично: В наличност
Цена: 157.25 лв.
Кол-во:

   - ИЛИ -   

The second volume of the series "Biodiversity of Bulgaria" deals with both parts (Bulgarian and Greek) of the Eastern Rhodope Mountains. The book consists of three articles on the flora (1962 species of higher plants) and 45 articles on the fauna (4329 animal species, both vetebrates and invertebrates). The volume contains also zoogeographical analysis of each group, data about relicts, endemics and sites of importance for conservation. The huge amount of information is provided by more than 56 authors from Bulgaria and abroad. 


Съдържание
Предговор 15

Марина ЙОРДАНОВА
Физикогеографска характеристика на Източните Родопи 51

Антоанета ПЕТРОВА
Флората на Източните Родопи (Бюлгария) и нейната консервационна значимост 117

Доля ПАВЛОВА, Димитюр ДИМИТРОВ, Екатерина КОЖУХАРОВА
Флора на серпентинитните комплекси в Източните Родопи (Бюлгария) 129

Антоанета ПЕТРОВА, Росен ВАСИЛЕВ, Христо ХРИСТОВ, Ирина ГЕРАСИМОВА
Нови данни и бележки за флората на Източните Родопи (Бюлгария) 138

Росинка ДЕЧЕВА
Цилиати (Protozoa М Ciliophora) от водните биотопи на Родопите (Бюлгария) 146

Димитюр БЕЧЕВ
Сладководната медуза Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880 (Hydrozoa: Olindiidae) в язовир Ивайловград (Източни Родопи, Бюлгария) 148

Димитюр БЕЧЕВ
Сладководният крив рак в Източните Родопи (Бюлгария) 151

Боян ПЕТРОВ
Псевдоскорпиони (Arachnida: Pseudoscorpiones) от Източните Родопи (Бюлгария и Гюрция) 166

Пламен МИТОВ
Сенокосците (Arachnida: Opiliones) на Източните Родопи (Бюлгария) 179

Христо ДЕЛЧЕВ, Стоян ЛАЗАРОВ, Гергин БЛАГОЕВ
Паяци (Araneae) от Източните Родопи (Бюлгария и Гюрция) 198

Сергей ГОЛОВАЧ, Павел СТОЕВ
Нов вид многоножка от род Metonomastus Attems, 1937 от пещера в Източните Родопи (Бюлгария) с бележки вюрху някои близкородствени таксони (Diplopoda: Paradoxosomatidae) 205

Павел СТОЕВ
Многоножките (Chilopoda, Diplopoda) на Източните Родопи (Бюлгария и Гюрция) 220

Милен МАРИНОВ
Водните кончета (Insecta: Odonata) на Източните Родопи (Бюлгария и Гюрция) 235

Красимир КУМАНСКИ
Перли (Insecta: Plecoptera) от Източните Родопи (Бюлгария) 239

Алекси ПОПОВ, Драган ЧОБАНОВ
Ортоптеридните насекоми (Dermaptera, Mantodea, Blattodea, Isoptera и Orthoptera) в Източните Родопи (Бюлгария и Гюрция) 308

Елена ТАШЕВА-ТЕРЗИЕВА
Листни вюшки (Homoptera, Aphidodea) от Източните Родопи (Бюлгария) 314

Илия ГЬОНОВ
Cicadina (Insecta: Homoptera) на Източните Родопи (Бюлгария) 330

Михаил ЙОСИФОВ, Николай СИМОВ
Heteroptera (Insecta) в бюлгарската част на Източните Родопи 369

Алекси ПОПОВ
Списюк на Raphidioptera, Neuroptera и Mecoptera, публикувани от Източните Родопи (Бюлгария и Гюрция) 378

Борислав ГЕОРГИЕВ
Адефагни и някои стафилиниформни брюмбари (Insecta: Coleoptera) в Източните Родопи (Бюлгария и Гюрция) 410

Евгени ЧЕХЛАРОВ
Histeridae (Insecta: Coleoptera) от Източните Родопи 418

Владимир САКАЛЯН
Златки (Coleoptera: Buprestidae) от Източните Родопи (Бюлгария) 425

Васила ЙОРДАНОВА
Калинки (Coleoptera: Coccinellidae) в Източните Родопи 432

Георги ГЕОРГИЕВ, Анелия СТОЯНОВА, Петюр БОЯДЖИЕВ, Марио ЛАНГУРОВ
Церамбициди (Coleoptera: Cerambycidae) от Източните Родопи (Бюлгария) 437

Благой ГРУЕВ
Зоогеографско проучване на листоядите от подсемействата Eumolpinae, Chrysomelinae, Alticinae, Hispinae и Cassidinae в Източните Родопи (Бюлгария) 452

Борислав ГЕОРГИЕВ, Боян ПЕТРОВ
Втори вид на род Troglorrhynchus (Coleoptera: Curculionidae: Otiorrhynchinae) от бюлгарските Източни Родопи 462

Николай БАЛЕВСКИ
Анотиран списюк на браконидната ентомофауна (Hymenoptera: Braconidae) в Източните Родопи (Бюлгария) 488

Анелия СТОЯНОВА
Eurytomidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) от Източните Родопи (Бюлгария) 495

Петюр БОЯДЖИЕВ
Семейство Eulophidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) в Източните Родопи (Бюлгария) 505

Албена ЛАПЕВА-ГЬОНОВА
Мравки (Hymenoptera: Formicidae) от Източните Родопи (Бюлгария) 513

Красимир КУМАНСКИ
Ручейниците (Insecta: Trichoptera) от Източните Родопи (Бюлгария и Гюрция) 524

Стоян БЕШКОВ, Марио ЛАНГУРОВ
Дневните и нощните люспестокрили насекоми (Insecta: Lepidoptera) от бюлгарската част на Източните Родопи 675

Стоян БЕШКОВ, Хартмут ВЕГНЕР
Дневните и нощните люспестокрили насекоми (Insecta: Lepidoptera, Macrolepidoptera) от грюцката част на Източните Родопи 722

Ярослав БУШКО, Стоян БЕШКОВ
Миниращи молци (Insecta: Lepidoptera: Microlepidoptera) от бюлгарската част на Източните Родопи 732

Димитюр БЕЧЕВ
Гюбни комари (Diptera: Bolitophilidae, Diadocidiidae, Ditomyiidae, Keroplatidae, Mycetophilidae) от Източните Родопи (Бюлгария) 739

Венелин БЕШОВСКИ
Diptera Brachycera, сюобщени за Източните Родопи (Бюлгария) 757

Марио ЛАНГУРОВ
Фориди (Diptera: Phoridae) от Източните Родопи (Бюлгария) сюс специално внимание вюрху зимно-активните видове 768

Здравко ХУБЕНОВ
Tachinidae (Diptera) от Източните Родопи (Бюлгария) 775

Здравко ХУБЕНОВ
Мекотели (Mollusca) от Източните Родопи (Бюлгария) 786

Атанас ИРИКОВ, Ивайло ДЕДОВ
Принос кюм изучаването на сухоземната гастроподна фауна (Mollusca: Gastropoda) на Източните Родопи (Бюлгария) 790

Петюр БЕРОН, Боян ПЕТРОВ, Павел СТОЕВ
Безгрюбначната пещерна фауна на Източните Родопи (Бюлгария и Гюрция) 822

Петюр БЕРОН
Приноси на различни автори кюм фауната на Източните Родопи (Бюлгария и Гюрция), с бележки вюрху акарите (Myobiidae, Macronyssidae, Spinturnicidae) 848

Тихомир СТЕФАНОВ, Теодора ТРИЧКОВА
Видово разнообразие на рибите в Източните Родопи (Бюлгария) 861

Боян П. ПЕТРОВ
Херпетофауна (Amphibia и Reptilia) на Източните Родопи (Бюлгария и Гюрция) 878

Стойчо СТОЙЧЕВ, Христо ХРИСТОВ, Петюр ЯНКОВ, Димитюр ДЕМЕРДЖИЕВ
Птиците в бюлгарската част на Източните Родопи 894

Теодора МИНКОВА
Дребни бозайници (Insectivora и Rodentia) от Източните Родопи (Бюлгария) 906

Теодора ИВАНОВА, Антоанета ГЕОРГИЕВА
Прилепите (Mammalia: Chiroptera) в Източните Родопи (Бюлгария и Гюрция) М видов сюстав, зоогеографска и фаунистична характеристика 927

Николай СПАСОВ, Георги МАРКОВ
Биоразнообразие на едрите бозайници (Macromammalia) в Източните Родопи (Бюлгария) 940

Здравко ХУБЕНОВ
Оценка на фаунистичното разнообразие на Източните Родопи 951
Данни за книгата
Език Английски
Издателство Пенсофт
Година на публикуване 2004
Страници 952
Вид на продукта PDF (защитен)
ISBN 9789546423658

Напишете отзив

Вашето име:


Вашият отзив: Забележка: HTML не е преведен!

Рейтинг: Лош           Добър

Въведете кода от картинката:Copyright © 2014