Unknown: Function mcrypt_create_iv() is deprecated in /home/galimard/public_html/bgebooks.com/system/library/encryption.php on line 8 Ciela Строител. Web Server
Background shadow
Menu
Ciela Строител. Web Server
Магазин » Ciela Строител. Web Server
Ciela Строител. Web Server
Ciela Строител. Web Server
Автор: Ciela
Код: 008403
Налично: В наличност
Цена: 396.00 лв.
Кол-во:

   - ИЛИ -   

СИЕЛА СТРОИТЕЛ - СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Нормативна информация и документи, касаещи регламентацията в проектирането, строителството и устройството на територията

_____________________________________________________


ОБЩА НОРМАТИВНА УРЕДБА

 • Българската нормативна уредба (кодекси, закони, наредби, правилници, методики, тарифи, инструкции) актуализирана след всеки брой на Държавен вестник
 • Обществени консултации и проекти на нормативни актове
 • Преводни документи на английски език
 • Богат архив с отменени актове

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • актовете на държавните ведомства
 • актове на местните общински съвети,  свързани с  устройство на територията, кадастър, регулация на строителството, данъци и такси и др.;

 

НОРМИ И ПРАВИЛА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

 • богат набор от норми и правила за проектиране, правила за извършване и приемане на строително-монтажни работи + Архив
 • РАЗХОДНИ НОРМИ - УСН и ТНС

 • Еврокодове

 

КЛАСИФИКАТОР ПО ТЕМИ

99 % от актуалната нормативна уредба, отнасяща се до строителния процес, систематизирана тематично:

 • СОБСТВЕНОСТ И КОНЦЕСИИ
 • ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
 • УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
 • СТРОИТЕЛЕН ПРОЦЕС. ПРАВОСПОСОБНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО
 • СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ
 • ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
 • ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНООБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ
 • САНИТАРНО-ХИГИЕННИ И ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ
 • ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
 • БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
 • ПОЖАРНА И ВЗРИВНА БЕЗОПАСНОСТ
 • ОКОЛНА СРЕДА И ОТПАДЪЦИ
 • ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СТРОИТЕЛСТВОТО И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ
 • ЗАЩИТА ОТ ШУМ. ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО.
 • ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
 • ТОПЛО-, ЕЛЕКТРО- И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ
 • ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
 • ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА
 • ГЕОЗАЩИТА
 • ВОДНИ РЕСУРСИ, ОБЕКТИ, СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.
 • РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 • СТРОИТЕЛНО-ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС

 

КЛАСИФИКАТОРЪТ ПО КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН

помага на потребителя  да се ориентира в многобройните документи, които издават:

 • Министерството на инвестиционното проектиране (МИП)
 • Министерството на регионалното развитие (МРРБ)
 • Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)
 • Министерство на околната среда и водите (МОСВ)
 • Агенцията по кадастъра
 • Браншовите организации - КИИП, КСБ 

 

ВЕДОМСТВЕНА ПРАКТИКА

събрана по години от 2000 г. до днес

 • писма на МРРБ
 • писма на ДНСК

 

ПРОЦЕДУРИ, БЛАНКИ, ПРИМЕРНИ ДОГОВОРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

 • Разработени процедури в областта на архитектурата и градоустройството
 • всички необходими примерни образци, формуляри и документи, с възможност за попълване на необходимите данни, съхраняване, редактиране и използване според конкретните нужди на потребителите
 • Примерни договори, в областта на строителството
 • ФИДИК
 • примерни длъжностни характеристики в строителството

 

КОМЕНТАРИ, СТАТИИ И АНАЛИЗИ

 • поредица от авторски статии, отнасящи се до Еврокодовете и съответствието им с действащите досега норми у нас;
 • статии на проектанти и строителни инженери относно други текущи изменения в нормативната база;
 • статии на юристи – устройство на територията, договорни отношения, актове, разрешителни и т.н.

 

ЕВРОСТРОИТЕЛ

Директиви и Регламенти в областта на строителството, техническите изисквания към строителните продукти, енергийната ефективност на сградния фонд, безопасните и здравословни условия на труд, отпадъците, обществените поръчки, шумовите изисквания и други;

 

СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 • актуални регистри;
 • актуален списък на стандартите, използвани в строителната практика;
 • списък на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ), който включва всички административни услуги, извършвани от централните ведомства, областната и общинската администрации и тяхното нормативно основание;
 • интегрирани планове за градско възстановяване и развитие;
 • полезни връзки: голям брой сайтове на държавни институции, професионални и работодателски организации, образователни и изследователски институции, европейски и международни организации, фондове и оперативни програми, асоциации на общини, областни представителства на Камарата на строителите и други много други;
 • Списък на действащата нормативна уредба

ТЕКУЩА АКТУАЛИЗАЦИЯ
списък с всички актове, актуализирани през изминалия месец + нови 
документи, вкарани в базата на Строителя
 

Достъп до този продукт се осъществява чрез локалното инсталиране на софтуер под Microsoft Windows. Проверката на лиценза се осъществява чрез вход с потребителско име и парола, но има и опцията допълнително да се прави и проверка чрез IP адрес. Избирането на този продукт Ви дава достъп и до "NET" версията на продукта. "Web Server" версията е версията с най-пълна функционалност.
Данни за информационна система
Език на системата Български
Вид на системата Сървърно базирана (с инсталацията на Windows базиран софтуер)
Проверка на клиент Вход с потребителско име и парола или с IP проверка

Напишете отзив

Вашето име:


Вашият отзив: Забележка: HTML не е преведен!

Рейтинг: Лош           Добър

Въведете кода от картинката:Copyright © 2014